1. Med elva som lekeplass: Viktor Bomstad, Lars Fivelstad Smaaberg og Tone Ingvaldsen

 2. Martin, Malcolm og brødrene Kennedy - et dansekvad om borgerrettighetsbevegelsen i USA på 60-tallet: Vetle Springgard

 3. “Mitt eventyrlige heritage”, utdrag fra soloforestilling av og med Sikia Chi Masters Heien.
Sikia Chi Masters Heien er en ung utøvende danser og rytmisk improviserende gitarist. 
Hun henter inspirasjon og tilegner seg håndverket fra den musiske arven hun tilhører i Norge, Jamaica, Karibia, USA og Vest-Afrika. Mye er også fremdeles uutforsket. Utdraget publikum får oppleve er hentet fra soloforestillingen «Mitt eventyrlige heritage» som er en work in progress prosess. Med det indre barnets perspektiv skaper hun musikalske og danseriske narrativer der det sanselige og eventyrlige får utfolde seg. Barnehagen er rammefortellingen. Sikia skaper en "bro" mellom de forskjellige livsuttrykkene der hverdagsleiken er tilgangsnøkkelen.
Etter initiativ fra Melahuset, skapt i samarbeid med Fjelldansen. 

4. Redskap/instrument – fortellinger i bevegelse:  Tuva Færden og Indra Lorentzen 

5. Frijazz og folkedans: Tone Ingvaldsen, Vetle Springgard, Henrik Sandstad Dalen, Viktor Bomstad

I etterkant av prøvevisningene vil det bli en pitchestafett med mulighet til å fortelle om og få innspill fra kollegaer på forestillinger og andre danseidéer.