Vor Suplicas - vår bønn - framføres som et musikalsk landskap, med nykomponert musikk til håndskrevne sangtekster fra 1700-tallet. Tittelen «Vor suplicas» er hentet fra et vers skrevet av en sulten husmann med bønn om at «rug og malt, bygg, erter, salt, for billig pris kan blive.» Hvordan fordeler vi ressursene mellom oss? Hvordan tar vi vare på jorda vi lever av? Har vi lært noe på de 250 årene som er gått siden disse sangene ble skrevet?

Hva elementer er?
Det er all verdens krefter
jord, varme, vann og berg
som alt må sammen være
om alle ting skal bestå

Østen Kjørren (1722-1805) var husmann og treskjærer fra Heidal i Gudbrandsdalen. Han skrev også salmer gjennom hele sitt voksne liv, og samlet dem i en hjemmelaget liten bok. Salmene handlet om utenforskap, om å finne sin plass i samfunnet, om tapet av kona og bekymring for barna, om nattefrosten i 1772 som sendte folket ut i en vinter med sult og matmangel, og om storflommen i 1789 som tok 27 menneskeliv. Spørsmålene er like aktuelle i dag som for 250 år siden. Hvordan tar vi vare på hverandre, hvordan reagerer vi når naturen er truet og når den truer oss?

Vegar Vårdal – feler
Mari Midtli – sang
Oddrun Lilja – gitar

Konserten er produsert av Kultivator med støtte fra Nopa, Tono, Norsk kulturråd og Det norske komponistfond

PANELSAMTALE
klokken 21.10

Når verden går under: Folkemusikken i naturkatastrofenes tid

Mennesker har opplevd naturkatastrofer til alle tider. Strenge vintre og sviktende avlinger, jordras og flom har utløst folkevandringer og satt sitt preg på musikk og fortellinger. Nå lever vi i klimaforandringenes tid, og vi spør: Hvordan er folkemusikken knyttet til naturen og landskapet? Og hvilke verktøy gir musikken oss til å stå i dramatiske omveltninger, til refleksjon og til motstand? 
Panelet består av Maja Ratkje, Hans Hulbækmo, Mette Vårdal og Sofia Jannok. Moderator: Siri Narverud Moen.
Arrangeres i samarbeid med Ballade. Strømmes gratis via vår Facebookside