«Untaming tradition» er en tittel som henviser til samtidsdans i dag og dens forhold til tradisjoner og kulturelle bakgrunner. Målet med denne dagen er å invitere en bredde av kunstnere til å, direkte eller indirekte, gripe an begrepet tradisjoner.

«Hvordan kan prosessen med å «utemme» tradisjonen åpne opp for friheten til å ta valg?

Valg for de samfunnene, fellesskapene og den fremtiden vi ønsker å skape. En prosess hvor man utfordrer tradisjonen gjennom å stille spørsmål, omforme den eller betrakte den på avstand» Mia Habib, Elle Sofe Sara og Sudesh Adhana.

Vi har invitert tre koreografer til å diskutere, reflektere og kuratere en heldagsopplevelse på Riksscenen. De presenterer både sine egne og andres arbeider som dreier seg rundt identitetspolitikk og samfunnsutfordringer. Det vil vises filmer og forestillinger i ulike formater, samt samtaler og mat.

Sudesh Adhana er samtidsdanser og koreograf basert i Oslo, opprinnelig fra India, som arbeider med indiske filmtradisjoner og vestlig moderne dans. Elle Sofe Sara fra Guovdageaidnu arbeider med film, teater og koreografi. Mia Habib er en Oslo-basert koreograf som jobber med performance, installasjoner og film.

Sudesh Adhana – koreograf
Mia Habib – koreograf
Elle Sofe Sara – koreograf