Vokal og perkusjon, ein utfordrande duo med eit vakkert resultat! Stubber, viser, stev og folketoner møtes i ein rytmiskperkusiv lydkonversasjon, der intensjonen er å formidle det tradisjonelle både rytmisk og tonalt. Samansetninga stemme og perkusjon med utgangspunkt i trad. musikk er både utfordrande og spanande. Arrangementa er prega av tidlegare musikalsk bagasje frå fleire verdenshjørner, særleg frå Vest- og Nord- Afrikansk musikk. Helge Nordbakken har bakgrunn frå jazzlinja i Trondheim, mange års studier av afrikanske trommetradisjoner og speler fast med m.a Kari Bremnes, Becaye Aw, Jon Balke m.fl. Anne Gravir Klykken frå Telemark har 10 utgivelser brak seg, og samarbeider med artister som Frøydis Grorud, Aasmund Nordstoga, Iver Kleive, Knut Buen og Bugge Wesseltoft.

Anne Gravir Klykken - vokal
Helge Nordbakken - perkusjon