I episode to av «Tango eller Kjærlighet» klinger dialoger mellom tre kjærlighetspar på seks forskjellige språk, men spilles og danses på ett: tango!
Med et internasjonalt ensemble av dansere, skuespillere, musikere og visuelle artister inviterer vi til en kveld i «Milongaen,» stedet hvor folk møtes for å danse og spille tango. Vi skal skal spille og danse om tango eller kjærlighet, og relasjonen dem imellom. 
 
Tangoen oppstod i en smeltedigel av nasjoner og kulturer i Buenos Aires på 1890-tallet. I dag spilles og danses den ofte av artister med sammenfallende bakgrunn og stil. I «Tango eller kjærlighet» utforsker ensemblet hva som skjer med tangoen når artister fra en rekke forskjellige bakgrunner og kulturer på nytt improviserer og terger den med nye uttrykk og spørsmål.
I løpet av denne kvelden på Riksscenen inviteres du også også til å involvere seg i forestillingen og milongaen om du vil: Kvelden sparkes i gang med er et kort crash-kurs i tango, eller «hvordan å overleve på dansegulvet». Dette er åpent for alle, enten du er helt uten danseerfaring, eller om du kjenner til noe fra før. 
Men ta det med ro! Du kan også velge å «sitte trygt» tilbakelent i den magiske atmosfæren, kanskje med en drink fra baren som er åpen hele kvelden. I milongaen er det også mulighet til å skrive og sende det kjærlighetsbrevet du aldri skrev: Kanskje det ikke er for sent!
 
 
19:00-19:50 Billettsalg og bar i foyer åpner
 
19:50 Dørene til sal åpner
 
20:00 Showstart
 
20:00-21:00 Navigasjonskurs; hvordan finne et felles språk for kvelden, for både publikum og artister
 
21:00-23:00 Interaktiv teatermilonga med performance
 
23:00-01:00 Tradisjonell milonga / åpent dansegulv med Dj og Vj
 
 
 
 
Alicja Ziolko – danser, skuespiller
Anna Lindal – fiolin
Annalisa Cannito – stage visuals 
Bennie Bartels – danser 
Francesca Romana Di Santo – skuespiller 
Hossein Taheri– skuespiller
Kari Rønnekleiv – fiolin
Kristin Alsos Strand – cello
Magnus Skavhaug Nergaard – kontrabass 
Mikael Augustsson – bandoneon
Ole-Henrik Moe – fiolin
Sini Moilanen - danser
Sverre Indris Joner – piano
Trud Antzée - Tango-Dj
 
Annalisa Cannito - stage visuals
Ruta Naujalyte - designer av Love Letter Table 
Valeria Tomasulo – videomaker
Vibeke La Maltun - designer av The Rose
 
Produsent – Hedvig Bergem Søiland
Produksjonsassistent – Randi Karioliussen
Idé, kunstnerisk ledelse, ensembletrener – Alicja Ziolko
https://vimeo.com/alicjaziolko
 
Event photo: Reuven Halevi
med Bennie Bartels and Alicja Ziolko 
Design: Anja Tveiterås
 
///////
Alicja Ziolko presents
Tango eller Kjærlighet 
- la Vida Es Una Milonga
Co-produced by Riksscen 
Funded by the Arts Council Norway
 
In episode two of "Tango or Love", dialogues between three couples in love sound in six different languages, but are played and danced in one: tango!
With an international ensemble of dancers, actors, musicians and visual artists, we invite you to an evening in the "Milonga", the place where people meet to dance and play tango. We will play and dance about tango or love, and the relationship between them.
The tango originated in a melting pot of nations and cultures in Buenos Aires in the 1890s. Today, it is often played and danced by artists with similar backgrounds and styles. In "Tango or love", the ensemble explores what happens to the tango when artists from a number of different backgrounds and cultures re-improvise and tease it with new expressions and questions.
During this evening at Riksscenen, you are also invited to get involved in the performance and the milonga - if you want: The evening is kicked off with a short crash course in tango, or "how to survive on the dance floor this evening". This is open to everyone, whether you have no dance experience at all, or whether you know something from before.
But take it easy! You can also choose to "sit back" in the magical atmosphere, perhaps with a drink from the bar, which is open all evening. 
In the milonga, there is also the opportunity to write and send that love letter you never wrote: Maybe it's not too late!

19:00-19:50 Billettsalg og bar i foyer åpner
 
19:50 Ticket sales open
 
20:00 Showstart
 
20:00-21:00 Navigation course - how to find a common language for the evening, for audience and artists alike
 
21:00-23:00 Interaktiv theater milonga with performance
 
23:00-01:00 Åpent dance floor / Tradisjonell milonga med Dj og Vj
 
 
Alicja Ziolko – dancer, actress
Anna Lindal – violin
Annalisa Cannito – stage visuals
Bennie Bartels – Dancer
Francesca Romana Di Santo – actress
Hossein Taheri – actor
Kari Rønnekleiv – violin
Kristin Alsos Strand – cello
Magnus Skavhaug Nergaard – double bass
Mikael Augustsson – bandoneon
Ole-Henrik Moe – violin,
Sini Moilanen - dancer
Sverre Indris Joner – piano
Trud Antzée, Tango DJ

 
Annalisa Cannito - stage visuals
Ruta Naujalyte - designer of the Love Letter Table 
Valeria Tomasulo – videomaker
Vibeke La Maltun - designer of The Rose 
 
Producer – Hedvig Bergem Søiland
Production assistant - Randi Karioliussen
Idea, artistic direction, ensemble coach – Alicja Ziolko
https://vimeo.com/alicjaziolko
 
Event photo: Reuven Halevi
with Bennie Bartels and Alicja Ziolko 
Design: Anja Tveiterås