Kulumaris
Kulumari
Kulumar
Kuluma
Kulum
Kulu
Kul
Ku
K

«Kulumaris». For hver dag med sykdom river du en bokstav fra ordet og spiser det. Gjenta til feberen er borte.

To ulike musikerer møtes og bryner seg på hverandre, strekker hverandre og inspirerer til å stille spørsmål ved sannheter og kjemper seg gjennom og inn til musikken sammen: “Din tonalitet er ikke min tonalitet”. 

I sin nysgjerrighet innover i musikken møtes Marianne og Unni som duo, og kaster seg ut på dypet med full kraft. Med ny musikk av et fantastisk knippe av norsk og nordiske komponister, og i samarbeid med regissør og lysdesigner. Hver komponist har fått frie tøyler innenfor en idé og tekstene er hentet fra svartebøker, heksebesvergelser, maning, kvinneskikkelser, salmer og kroppslige lyder. Komponistene kommer med sin idéverden, og har latt seg inspirere av folkemusikk, ulik type tonalitet og de to musikerne. Dette er et langvarig samarbeid, som vil transformere seg over tid.

Med urfremføring på Ultima høsten 2021, går prosjektet videre med konserter i Trondheim, Bergen og mere.  

 

Unni Løvlid – sang, Marianne Baudouin Lie – cello
Komponister: Lasse Thoresen, Lene Grenager, Jon Øivind Ness, Ole Henrik Moe, Sven Lyder Kahrs, Karin Rehnqvist og det som måtte trenge seg frem av kreativitet i lek og sene øvingstimer 
Regikonsulent: Ane Aass
Lysdesign: Henrik Koppen