Liti Kjersti er et moderne folkemusikalsk syngespill om en ung jente sin stille kamp mot indre uro og savn. Når forpliktelser til samfunnet i tillegg bryter med et brennende ønske om tro og sann kjærlighet, lokkes Liti Kjersti inn i en verden der lykken og det gode tilsynelatende holder hus. Far til Liti Kjersti er en anerkjent smed. For å holde oppe sine kunstnerlige krefter inngår han en pakt med Bergekongen der Liti Kjersti blir en brikke i et spennende spill mellom de to mennene. Historien er hentet fra en gammel naturmytisk ballade og speiler nåtid og fortid, over- og underverden. Hver gang den fortelles står den frem i full kraft og peker på allmenne menneskelige sider som setter dype spor.
Syngespillet om Liti Kjersti bygger på en versjon skrevet av Hulda Garborg. Det ble første gang fremført i 1919, da med skuespillere fra Det Norske Teatret.
 
Bygda dansar er et nasjonalt folkedansprosjekt for ungdom i alderen 16-19 år. Det blir administrert av Rff-sentret som er Norsk senter for folkemusikk og folkedans lokalisert i Trondheim. Prosjektet blir gjennomført fylkesvis og går over tre år. I Buskerud heter prosjektet Danseru’. Oppsettingen av Liti Kjersti er Danseru’ sin siste forestilling og med dette blir prosjektet offisielt avsluttet.
Prosjektet er støttet av Kulturdepartementet og Buskerud Fylkeskommune. Bygda danser samarbeider tett med lokallag i NU og FolkOrg.
 
 
Med danseensemblet Danseru’
Regi: Leif Stinnerbom
Koreografi: Jimmy Meurling
Manus: Eldgrim Springgard
Musikkansvarlig: Arne Moslåtten og Gunnlaug Lien Myhr
Kostymer: Inger Hallstrøm Stinnerbom
Danseansvarlig: Martin Myhr og Gro Marie Svidal
Produsent: Gro Marie Svidal