05

Tett på Susanne Lundeng & Frode Fjellheim

Det blir både nordlys og midnattsol når Susanne Lundeng og Frode Fjellheim besøker Riksscenen. Susanne er som felespelar, folkemusikar og komponist å rekne som ei av den nordnorske folkemusikkens framste tradisjonsbærarar. Ho formidler ein frisinna og ukonvensjonelle blanding av tradisjonell folkemusikk og moderne samtidsuttrykk. Nordnorsk natur og kultur, kunstnerisk vilje og skaparkraft kjem fram i slåttane som har ei lyrisk, nordnorsk urkraft i seg. Frode Fjellheim, musikar og komponist vaks opp i ein sørsamisk familie i Karasjok. Han er ein allsidig musikar og operer innan både folkemusikk, jazz og meir moderne musikk. Med piano/synth som hovudinnstrument er han og kjent som ein røynd joikar. Han har arbeid som teatermusikar ved Trøndelag Teater, komponert filmmusikk for NRK, gjort fleire bestillingsverk og er mannen bak gruppa “Transjoik”.
Susanne 12