Kammerfolk-trioen Slagr har helt siden oppstarten i 2003 hatt en helt egen stemme. Musikerne, med hardingfele, cello, vibrafon og glass, skaper både langstrakte, vakre og skjøre klanglandskap og drivende, suggererende musikk. Mye er komponert, mens noe også blir improvisert fram der og da.

Slagrs musikk er ofte forma som musikalske samtaler mellom musikerne Anne Hytta, Katrine Schiøtt og Amund Sjølie Sveen, der melodier strekkes ut og gjentas fra ulike innfallsvinkler. Musikerne spiller sine linjer, som innimellom møtes før de skilles igjen. Musikken deres har utgangspunkt i folkemusikkens formspråk, samtidig som all musikk er nykomponert. Trioen utforsker klangen i skjæringspunktet mellom organisk strykelyd, glass og kjølig vibrafon. Meditativ folkemusikk og akustisk ambient er blant karakteristikkene Slagr har fått. Trioens dels noterte, dels improviserte og alltid hyperkommuniserende kammermusisering innbrakte trioen Spellemannprisen i åpen klasse i 2015 for albumet short stories, og nå er de plateaktuelle med flunkende ny musikk på plateselskapet Hubro.

”Trioen Slagr leverer norsk musikk for et internasjonalt publikum. (…) [De har] mer til felles med Brian Eno enn Myllarguten. Nydelig instrumentert, med vibrafonlyden som smyger seg inn mellom cello- og feleklangen, beveger musikken seg i et landskap der det melodiske definerer harmonikken gjennom gjentatte fraser og utstrukket tid. Dette er moderne folkemusikk med eldgamle røtter.” – Maja Ratkje, Morgenbladet

 

Anne Hytta – hardingfele
Katrine Schiøtt – cello
Amund Sjølie Sveen – vibrafon

 Anne Hytta er nominert til Spellemannprisen for sitt soloalbum Strimur og Sogesong m/ Øyonn Groven Myhren.