Sigrun Eng har som cellist utforsket repertoar som strekker seg utenfor det klassiske cellorepertoaret. I samarbeid med folkemusikere fra ulike kulturer har hun utviklet en umiddelbar spillestil og et klangideal der overtonene i instrumentet er viktigere enn en saftig vibrato. 

I prosjektet Solungcello utforsker hun celloen som soloinstrument med et folkemusikalsk uttrykk. Hun samarbeider med noen av Norges fremste felespillere og komponister om å utvikle nytt repertoar for cello. På denne konserten vil hun uroppføre et verk for solo cello av Sarah-Jane Summers. Summers er skotsk folkemusiker, bosatt i Norge. Hun bringer inn innflytelse både fra egne røtter og fra norsk musikk i sitt verk.

I tillegg har Sigrun satt sammen en cellosuite av musikk fra Østerdalen. Inspirert av Bachs cellosuiter, som består av dansesatser av ulik karakter, har hun plukket i repertoaret som finnes i O.M. Sandviks samling Østerdalsmusikk, og satt sammen en norsk cellosuite som inneholder både pols og halling.Solungstille er navnet på et felestille (stemming) som blant annet brukes i Gudbrandsdalen og i Østerdalen. Begrepet brukes litt ulikt, men kan betegne stillet som brukes gjennom hele denne konserten, med intervallene kvint, kvart og kvint mellom strengene. Dette stillet har en nesten hypnotiserende dåm, fordi de to øverste og de to nederste strengene klinger likt, og dermed lar celloen klinge med mye mer enn ved vanlig kvintstemming.

Solungstillet ble brukt ved morgengry for å vekke opp gjestene som satt og slumret etter nattens utskeielser, men har samtidig en lyrisk klang som gjør det velegnet for bånsuller og lydarslåtter.

 

Sigrun Eng - cello

Støttet av Norsk kulturfond.