FYKERUDEN

Trilogien til Per Anders Buen Garnås vert avslutta med spelet og sogene av og om Lars Fykerud. 

 

Lars Fykerud (1860 - 1902) vart fødd og vaks opp i Sauherad, Telemark. Han var opplært på hardingfele av far sin, Hans Fykerud, som òg var ein omtykt spelemann i si tid, men Lars utvikla spelet sitt vidare og vart ein av dei meir stilskapande spelemennene me har hatt. Lars Fykerud var ein av dei fyrste til å forstå verdien av konsertframføringar på hardingfele så lyriske konsertstykkje vart ein naturleg del av komponeringa, noko han drog både åtgaum og dollar for når han turnerte i amerika seint 1800-tal.  

 

Lars Fykerud vart diverre berre 42 år gamal før han gjekk bort, men han greidde likevel å setje djupe spor i spelemannssoga her i landet, så vel møtt til eit musikalsk møte med ein av meir segnomsuste meistarane på nasjonalinstrumentet vårt.  

 

Per Anders Buen Garnås - hardingfele