Bli med når Øyonn Groven Myhren og Leiv Solberg utforsker den musikalske arven til “Gamle Rikard”.

Rikard Aslaksen Berge (1815 - 1902) fra Rauland var kjent i bygda. Han var ordfører, han hjalp Myllarguten med formaliteter rundt gårdhandel, han var intellektuelt nysgjerrig og lærte seg bl.a. tysk på egen hånd. Ivar Aasen oppsøkte ham, og det sies at han fulgte etter Rikard med notatblokk mens Rikard arbeidet.

Rikard etterlot seg en musikalsk arv av slåtter, viser, tekster og folketoner. Hans barnebarn Rikard Berge bevarte mye av denne arven, som ble en del av utgivelsen “Norsk visefugg” i 1904. Melodiene er transkribert av Arne Eggen.

Materialet etter «Gamle Rikard» er ufortjent lite kjent og gir et tidsbilde av et levende musikkmiljø på 1800-tallet. Øyonn og Leiv, tremenninger og erfarne musikere, utforsker nå for første gang musikken til deres felles tippoldefar.

Foruten sang og hardingfele, får vi også høre langeleik, seljefløyte og sister/mandola. En overraskelse blir det også plass til!

Øyonn Groven Myhren - vokal, lyre
Leiv Solberg - gitar, hardingfele, mandola m.m.