I 2019 var det 100 år sidan folkemusikksamler og forsker O. M. Sandvik sin bok “Folke-musik i Gudbrandsdalen (særlig i de nordre bygder)” kom for første gang. I den anledning har Camilla Granlien, Bjørn Sigurd Glorvigen og Vegar Vårdal dykket inn i musikken og sett nærmere på materialet og kildene, hvem var det som delte tradisjonen sin med Sandvik? For å få fram bredden av repertoaret Sandvik samlet inn har de også invitert med seg Tom Willy Rustad på munnharpe. 

Boka har i mange år vært en viktig kilde for generasjoner av folkemusikere, men har dessverre også vært vanskelig å få tak i, derfor har de fått trykket den opp igjen og gitt ut en 3. utgave av boka til glede for nye og gamle brukere.


Camilla Granlien –  vokal , Bjørn Sigurd Glorvigen – vokal, Vegar Vårdal – feler, Tom Willy Rustad – munnharpe