Sist på 1970-tallet fikk Sven Nyhus (1932–2023) i oppdrag å fullføre bokserien Norsk Folkemusikk serie 1: Hardingfeleslåttar, populært kalt «hardingfeleverket». Det var bare et problem, notene måtte skrives for hånd! Sven finspissa notepennen og handskrev notene slik at de så ut som de kom fra trykkeriet. Den sirlige og vakre noteskrifta til Sven ble siden et varemerke for spellmannen frå Rørosvidda.
Sven samarbeidet gjennom mange år med Musikk-Husets Forlag - som nå er blitt Norsk Musikkforlag - og nå har forlaget utarbeidet en notefont som er basert på Svens noteskrift. 

Norsk Musikkforlag ved Kristin Andersen sammen med John Ole Morken, vil nå presentere fonten samtidig som Morken tar oss gjennom historia til noteskriveren Sven Nyhus.

John Ole Morken