Mange kjenner Terje Nordby som vår fremste fortolker og formidler av all verdens myter, og med en egen evne til å vise hvordan mytene gjennomsyrer ikke bare de mange historiene vi eksponeres for daglig, men også vår forestillingsverden, vårt språk og våre vaner. I det helaftens foredraget Myter i Vår Tid blir det mer plass til å nyte disse mytene og fortellingene fra forskjellige historiske epoker i sin fulle utstrekning. Velkommen til et dypdykk i mytenes kraft, forkledninger og revitalisering fra antikken til samtiden.


Terje Nordby er dramatiker, forfatter og mytolog. Mest kjent er han som forfatter for Tramteatret og deres TV-serier om Pelle Parafins Bøljeband og B-by-livet, samt for mytekalenderen i P2 og flere bokutgivelser og foredrag i etterkant. Han er også styremedlem i stiftelsen Fortellerfestivalen.