Arkeologiske funn tolket som munnharper er gjort tett innpå vikingtida. Den norske munnharpa har med andre ord dype røtter langt tilbake i historia! I nyere tid klarte særlig smeder fra Setesdal å puste nytt liv i kunsten å lage gode munnharper. Festivaler ble arrangert, og i 1998 ble Norsk Munnharpeforum startet av dedikerte entusiaster. I år har de holdt på i 25 år! Et medlemsblad, årlige festivaler, kurs i munnharpespell og smiing, og egen facebookgruppe er bare noe av det de har fått til.

Med dette har tradisjonen fått fornyet styrke. Nye spelemenn og smeder har kommet til. Kruttsterke CD-er er nå tilgjengelige. Den norske munnharpa lever i beste velgående!

Denne helgen arrangeres Munnharpefestivalen med kurs, samspill, møter med smeder og salg av instrumenter. For mer info og påmelding, besøk www.munnharpe.no 

Norsk Munnharpeforum har også hatt som målsetting å utforske kontaktpunktene med andre musikkformer. Og munnharpa funnet sin plass i samtidsmusikken: Arne Nordheim skrev sin Partita for fire munnharper og elektronikk i 2002, og under jubilelumskonserten lørdag urframføres to nye bestillingsverk for samtidsharpa, i tillegg til solo- og triospill med kremen av norske munnharpespelemenn, og et dypdykk i Setesdalstradisjonen med Daniel Sandén-Warg. 

Takk til: Norsk musikkråd, FFUK og Det norske komponistfond