Joikens geografiske areal strekker seg over hele området man kaller for Sápmi, ganske enkelt fordi samene har produsert sin musikk nettopp der. Sápmi kan vi enkelt si inkluderer fire land: Russland, Norge, Sverige og Finland. Man har flere faglige begreper på joik, men nå skal vi få en smakebit på hva dialektforskjeller i joik kan bety. Her møter vi to av Sápmis dyktige vokalartister. Den ene er fra Karasjok, mens den andre er fra Kautokeino. Hvorfor sier man at Kautokeino joiker salmene, mens Karasjok synger joikene? Så nær hverandre, men dog så fjerne i vokal dialekt. Bli med på en spennende vokal konsert. Begge artistene er vokst opp med joik og er drevne joikere.

Marit Inga Sara Pettersen er bosatt i Alta. Hun er tradisjonell joiker fra Kautokeino. Marit Inga har komponert en rekke joiker selv og deltatt på flere scener med sine komposisjoner, deriblant Samisk Grand Prix. Hun har også joiket sine komposisjoner til musikk. 

Per Tor Turi er fra Karasjok. Han har komponert utallige joiker og har stått på flere store scener, samt vært gjesteartist på bestillingsverk på Telemarkfestivalen for Mari Boine. Per Tor har også utgitt flere CD-plater med joik, samt deltatt på flere reklameinnspillinger. Det er stor interesse fra utlandet for Per Tor sin joikekompetanse, og en rekke TV-selskaper har filmet Per Tor.

Konserten er kuratert av Juoigiid Searvvi.

 

Luođi suopmanat

Luođi geografiija lea lihkka viiddis go dat guovlu mii gohčoduvvo Sápmi, njulgestaga dan dihte go sápmelaččat leat ieža ráhkadan iežas musihkka juste doppe. Sápmi sáhttá gohčodit hui álkidit dat gos fátmastuvvo: Ruošša, Norga, Ruotta ja Suopma. Dat gávdnojit olu fágalaš doahpagat luohtái, men dál mii beassat veahá gullat mot suopman erohusat luođis sáhttá leat. Dás mii deaivat guokte Sámi čeahpes vokalartistta. Nubbi lea Kárášjogas eret, ja nubbi ges Guovdageainnus eret. Manin dadjet ahte Guovdageainnus juiget sálmmaid, ja Kárášjoas lávlot luđiid? Nie lahkalaga, muhto nu guhkkálaga dan vokála suopmanis. Boađe gullat gelddolaš vokála konsearta. Dát guokte artista leaba bajásšaddan luđiin lea leaba hárjánan juoigi.

Marit Inga Sara Pettersen orru Álttás. Son lea árbevirolaš juoigi Guovdageainnu bealde. Máret Ingá lea ieš bidjan olu luđiid ja lea juoigan stuorat lávddiin iežas komposišuvnnaiguin earret eará Sámi Grand Prixas. Son lea maid juoigan musihkkii. 

Per Tor Turi lea Kárášjohkalaš. Son lea olu luđiid bijadan ja lea oassalastan máŋggaid stuora lávddiin, ja muđui leamaš guosseartistan Telemarkku festiválas masa Mari Boine lei diŋgojuvvon. Per Tor lea maid olu luohte CD skearruid, ja oassálastan máŋggain máinnusfilmmain. Olgoriikkas lea stuora beroštupmi Per Tor luohte gelbbolašvuhtii, ja nu leat ge olu TV fitnodagat filbmen Per Tore.