Joikens geografiske areal strekker seg over hele området man kaller for Sàpmi, ganske enkelt fordi samene har produsert sin musikk nettopp der. Sàpmi kan vi enkelt si inkluderer fire land: Russland, Norge, Sverige og Finland. Man har flere faglige begreper på  joik, men nå  skal vi få  en smakebit på  hva dialektforskjeller i joik kan bety. Her møter vi to av Sàpmis dyktige vokalartister.

Marit Inga Sara Pettersen er bosatt i Alta. Hun er tradisjonell joiker fra Kautokeino. Marit Inga har komponert en rekke joiker selv og deltatt på  flere scener med sine komposisjoner, deriblant Samisk Grand Prix. Hun har også  joiket sine komposisjoner til musikk.

"Jeg jo en ung joiker, fersk i livet, og formes av de jeg lærer av. Derfor er nok min joiketradisjon sterkt påvirket av joikere fra Guovdageaidnu-området når jeg joiker tradisjonelt" - Emil Kàrlsen

Tross sine 23 år har Kárlsen allerede utmerket seg som musiker, låtskriver, produsent, artist og skuespiller. Hans debut-album "Nagirvárrái" inneholder samarbeid med både Arktisk Filharmoni og anerkjente samiske artister som Lávre, Katarina Barruk, og Hildá Länsman, i tillegg til gjesteopptredener av Ella Marie Hætta Isaksen (fra ISÁK) og Áidna.

 

Emil Kàrlsen – joik 
Marit Inga Sara Pettersen – joik

 

Konserten er kuratert av Juoigiid Searvi.