Musikken og dansen har sjølsagt alltid vært der, også i nord, men vi har fått flere fanebærere som viser fram våre tradisjoner både i og utenfor landsdelen og landet. 

Også i det organiserte arbeidet med sjangeren har det skjedd mye; Det er over 70 år siden Johan Nymo samlet lokale spelemenn til det første spelmannsstemnet i Målselv, og i fjor skulle festivalen Kalottspel feire hele 50 år! Folkemusikken er en del av Landsdels-musikerordninga i Nord-Norge, og Folkemusikk Nord har eksistert i 10 år. Landsdelen har mange profilerte folkemusikere på aller øverste nivå, og «vårt eget» dansekompani Kartellet har markerte seg både nasjonalt og internasjonalt i snart 10 år.

For å feire alt dette inviterer vi til en MAKALAUS konsert med Landsdelsmusikerne i gruppa Fotefar og seks frilansmusikere. Mange av disse musikerne er selv anerkjente komponister, men i denne produksjonen hylles den tradisjonelle folkemusikken i Nord-Norge. Kartellet leverer Makalaus dans som et gjennomgående element i det visuelle uttrykket på og rundt scenen.

 

Lena Jinnegren og Anne Nymo Trulsen – vokal og trøorgel
Ragnhild Furebotten og Julie Alapnes – fele
Hilde Fjerdingøy – torader
Bendik Lund Haanshus og Tore Bruvoll – gitarer
Andreas Amundsen – kontrabass
Trommer – Jakop Janssønn
Musikalsk leder – Tore Bruvoll
Dans på film – Kartellet
Visuell design/lys – Torbjørn Sandnes 
Koreografi/regi – Sigurd Johan Heide, Kartellet 
Produsent – Terje Foshaug, Folkemusikk Nord

Foto – Knut Aaserud