I forestillingen Krysning, som er en videreutvikling av Majas masterkonsert fra Högskolan för scen och musik i Göteborg, møter vi ulike karakterer som på hver sine vis reiser til eller fra hjemmet. De spinnes ut av skandinaviske emigrantviser fra 1800-tallet og egne sanger og dikt laget underveis i masterprosjektet. Tekstene handler om eksistensielle spørsmål rundt temaet reise som lengsel, kjærlighet eller den store reisen vi alle er med på - selve livet.
Maja Gravermoen Toresen er i dette prosjektet både komponist, arrangør og scenisk formidler. 
Forestillingen er laget i samarbeid med Riksscenen.
 

 

I krysning av grenser
    grenseland
    der brytningsfelt oppstår
    finnes et møtepunkt
    mellom        to
                mellom meg og deg
                         formidler og den som hører
                                 mellom "hjemme" og der reisen fører
                                          mellom
                                                  teater og musikk
                                          lyras klang og dikt
                                 mellom sangen og fela
                        det ytre og sjela
                  mellom trad. og nyskapt
    mellom begynnelse og visas siste takt

    Der, midt i brytningsfeltet står vi gang på gang
    og strever                       etter renhet
    etter å gripe inn i hverandre, bli en enhet
    - finne gjenklang

    Maja Gravermoen Toresen

 Maja Gravermoen Toresen – vokal, lyre og feler
Ingri Enger Damon – regi