Etter å ha vunne landskappleiken til saman 10 gonger, krona med kvar sin kongepokal i 2006 og 2014 kom tvillingbrørne Knut- og Ole Aastad Bråten i vår endeleg ut med ei etterlengta plate med musikken sin. Dei to karane har vidareført langeleiktradisjonen i Valdres samstundes som dei har utvikla eit heilt særeige samspel for dette spesielle instrumentet, der dei mellom anna stemmer langeleikane ulikt. Samspelet har dei teke med seg inn i grupper som t.d. Herr Ole der langeleik og vokal smeltar saman til eit flott og særeige uttrykk.Til Riksscenen kjem Knut og Ole Aastad Bråten med eit av dei eldre, men like fullt av dei mest aktuelle folkemusikkintrumenta; langeleiken, og me får innsyn i dette flotte instrumentets klangverd og kvalitetar.

Knut Aastad Bråten - langeleik
Ole Aastad Bråten - langeleik