Johanne Flottorp er hardingfelespelar frå Åmli i Aust-Agder. Ho er oppvaksen med både setesdalsslåttar og telespel, i tillegg til den særeigne lokale musikken frå heimbygda. På Musikkhøgskolen har Johanne fordjupa seg i nettopp desse tradisjonane, og ho har dei siste åra hatt Håkon Høgemo og Anne Hytta som lærarar. Favorittslåttane hennar, som spenner frå kvasse gangarar og sjeldne springarar til vare lydarslåttar.

Johanne Flottorp –  hardingfele