Ingeborg Ulberg Sommer ga høsten 2021 ut sitt første soloalbum, Attkømmen. Plata har sitt utgangspunkt i tradisjonsmusikken fra Rørostraktom og løfter frem eldre spillestiler og tonalitet fra ulike sentrale kilder. Pols har gjennom mange generasjoner stått sterkt i Rørosområdet, og Ingeborg presenterer polsen med et nytt blikk på gamle spillestiler. 

På albumet finner du også runddansmateriale hentet fra gamle notebøker, formidlet gjennom Ingeborgs musikalske uttrykk. Hun ønsker å vise fram mangfoldet i denne musikktradisjonen – fra det melankolske spillet til det rytmiske særpreget som gir danselyst! Ingeborg har gått tilbake til de eldste kildene for å hente fram igjen særegenheter i dette solospillet. Med dette som utgangspunkt formidler og utforsker hun sitt særegne, personlige uttrykk gjennom sine kunstneriske valg. 

Våren 2019 fullførte Ingeborg masteren sin i utøvende folkemusikk ved Norges Musikkhøgskole. I sitt masterprosjekt fordypet hun seg i tradisjonslinjer og særegenheter hos flere spelemenn fra til sammen tre tradisjonsområder i Rørostraktom. For tiden jobber hun som frilansmusiker i tillegg til å være lærer ved landslinja i folkemusikk ved Vinstra videregående skole.

Ingeborg Ulberg Sommer – fele