Urfolk har rett til selvbestemmelse på dansegulvet. I kraft av denne retten utøver de fritt sine egne moves og joikehåndens akselerasjon, og bestemmer fritt blingnivå, sydispartner og guksiinnhold. Article 3 består denne kvelden av Anne Henriette Nilut, Alice Marie Jektevik og Petra Laiti. De spiller samisk- og urfolksmusikk fra hele verden.

Idja er samisk for natt, og IDJA - Sámi Club Night er et samisk klubbkonsept som tidligere har vært drevet av Oslove Noereh i samarbeid med Riksscenen. IDJA - Sámi Club Night ble etter pandemien stiftet som en selvstendig nasjonal organisasjon som fortsetter sitt gode samarbeid med Riksscenen. IDJA - Sámi Club Night har vært og er fortsatt en viktig møteplass av, for og med unge samer.

Álgoálbmogiin lea vuoigatvuohta iešmearrideapmái dánsunláhttis. Dán vuoigatvuođa vuođul sii mearridit friddja iežaset lihkkastagaid, juoigangieđa leahtu, čikŋágasvuođa dási, sydis guoimmi ja guvssi sisdoalu. Article 3 leat eahkedis Anne Henriette Nilut, Alice Marie Jektevik ja Petra Laiti. Sii čuojahit sámi- ja álgoálbmot musihkka olles máilmmis.

IDJA - Sámi Club Night lea sámi našunála klubbakonseapta. Dát lea deahálaš deaivvadansadji nuorra sámiide ja sámiguin.

Alice Marie Jektevik – DJ
Anne Henriette Nilut – DJ
Petra Laiti – DJ