Med livet som innsats løfter den afghanske musikeren Hamid Sakhizada fram sin tradisjon – den enestående hazaramusikken. Den høyt ansette musikeren fra Afghanistan har en alt-oppslukende lidenskap for hazara-tradisjonen og dambura - en type lutt med to strenger. Damburaen gir både melodi, akkorder og en særpreget rytme til den vakre afghanske folkemusikken.

Hamid hadde en stor karriere i sitt hjemland, hvor han jobbet utrettelig med å løfte fram tradisjonsmusikken fra Hazara-provinsen. Han deltok blant annet i ABA Annual Song Contest, den asiatiske versjonen av Eurovision og ble nummer to i en afghansk versjon av The Voice, Afghan Star. Han har turnert i flere land, og produsert tre album før han kom til Norge. Men hazarene er en minoritet i Afghanistan, og dette arbeidet kostet han dyrt. Han var utsatt for trusselkampanje, og voldelig trakassering fra grupper som motsatte seg hazaraminoriteten. To av hans musikkstudenter ble kidnappet og torturert av Taliban, den ene ble drept. Etter denne hendelsen, og stadig fler trusler, måtte han komme seg ut av Afghanistan, og i 2016 kom han som fribymusiker til Harstad ved hjelp av ICORN og SafeMUSE, hvor han fortsatt bor og jobber kontinuerlig med å holde liv i sin egen kulturarv.

Hamid Sakhizada – vokal, dambura