I FRIKARs GESTR har Sudesh Adhana og Hallgrim Hansegård inspirert seg av gamle, lokale tradisjonar som Upanishadene og Håvamål til å kaste lys på ekstreme aspekt ved relasjonen mellom vert og gjest. Ut frå dette har det vokse fram særeigne bevegelseskvalitetar og koreografiar til musikk av Maja Ratkje.

Som vertar i GESTR inviterer vi publikum som gjestar, og gjennom strategiar frå ulike type besøk skapar vi rom for å bli kjent på nye måtar.

Hallgrim Hansegård – koreograf, danser
Sudesh Adhana – koreograf, danser
Maja Ratkje – komponist, musiker
Corentin Jean-Paul Marcel Leven – scenograf, kostymedesign
Bendik Øverli – lydtekniker
Olav Nordhagen – lysdesign
Maria Karine Tandberg Bøe – produsent

Forestillingen er ein samproduksjon med Teater Innlandet. 
Forestillingen er støttet av:
Fritt ord
Kulturrådet
Fjelldansen - Regionalt kompetansesenter for dans

( Scenekort gjelder 200,-)