Med bestillingsverket Herifrå som urframføres under Oslo World og som trolig er hans mest ambisiøse bandprosjekt til dags dato, ønsker Apneseth og hans ensemble å utforske begrepet «verdensmusikk» med utgangspunkt i hardingfela og alle mulighetene som bor der i tonalitet og rytmikk. 

Apneseths spesielle pizzicatoteknikker gir ofte assosiasjoner til harpe, kora eller tradisjonell østlig musikk mens tonaliteten i eldre tradisjonelt felespill eller sang lett kan sammenlignes med for eksempel arabisk musikk. Disse elementene er for Apneseth en vei inn mot det som kan sies å være fellesspråklig for folkemusikk verden over. 

Og i Herifrå har Apneseth satt sammen et ensemble som i høyeste grad kan sies å være både fellesspråklig og flerspråklig i musikalsk forstand. Slik landskaper og dalstrøk glir nesten umerkelig over i hverandre, er det tynne linjer som skiller stilarter og tradisjoner. Det er ørsmå endringer som skal til før du er på et helt annet sted. Denne gråsonen er Apneseths rike. 

Erlend Apneseth – hardingfele, Mats Eilertsen – kontrabass, Hans Hulbækmo – trommer/perkusjon, Veslemøy Narvesen – trommer/perkusjon, Selma French Bolstad – hardingfele og vokal, Rasmus Kjorstad – fele og hardingfele, Henriette Eilertsen – fløyte,Anja Lauvdal – tangenter, Espen Reinertsen - saksofon og Frode Haltli - akkordeon

Verket er støttet av Norsk kulturråd og produsert i samarbeid med Riksscenen.