Med feltopptak fra naturen på Helgeland som utgangspunkt, har artistene blandet ulike lydlandskap og teknologiske elementer. Låtene spenner fra ambient til house, techno, og drum & bass. Alt stammer likevel fra samme kilde; nemlig naturen i Sápmi, og artistenes tolkning av den.

 

Den samiske lydkunstneren og elektronika- og eksperimentell live-artisten iDJa henter inspirasjon fra sin nordsamiske bakgrunn, naturen og egne livserfaringer. Uttrykket hans strekker seg fra ambient til house og techno.

Ramona Linnea er sørsamisk artist med røtter fra Helgeland i Nordland. Hennes ønske om å bevare det sørsamiske språket og reindriften kommer til uttrykk i sangene hun skriver. Joiken har hun alltid hatt med seg og ønsker å gi lytterne et ekte og naturlig uttrykk.

IDJA - Sámi Club Night er et samisk klubbkonsept og en møteplass for unge samer, nå stiftet som en selvstendig nasjonal organisasjon.

IDJA - Sámi Club Night lea sámi našunála klubbakonseapta. Dát lea deahálaš deaivvadansadji nuorra sámiide ja sámiguin.

IDJa x Ramona Linnea: «Stories from Sápmi»

Dán jagi leaba sámi artistta guovttos iDJa ja Ramona Linnea ovttasbargan earenomáš prošeavttain. “Stories from Sápmi” skearru lea viežžan inspirašuvnna luonddus Sámis, sámi mytologiijas ja álgoálbmot rahčamušain . Soai leaba Helgelánddas bádden luonddujienaid ja daidda seaguhan iešguđetlágan jienaid ja teknologalaš elemeanttaid. Sudno musihkka lea ambienta, house, techno, ja drum & bass. Buot vuolgá liikká seamma gáldus; namalassii Sámi luonddus, ja das movt artisttat leaba dulkon dan.

Artisttaid birra:

iDJa, sámi jietnadáiddár ja elektronika- ja eksperimentealla live- artista, viežžá inspirašuvnna su davvisámi duogážis, luonddus ja iežas eallinvásáhusain. Su jietnagovva lea ambientas houseii ja techno. 

Ramona Linnea lea lullisámi artista ja su máttut leat Helgelánddas, Nordlánddas. Su sávaldat lea ahte doalahit lullisámi giela ja boazodoallu boahtá ovdan su lávllateavsttain. Luohti lea álohii leamaš sus mielde ja son háliida addit guldaleddjiide albma ja lunddolaš ovdanbuktima.