DÅLÅGJEL
-
tingingverket til årets Jørn Hilme-stemne.

Dette prosjektet spinn ut frå ei felles interesse for tradisjonelle slåttar og korleis ein kan spele dei saman. Ved å ta utgangspunkt i arkivopptak av solospel frå ulike dalstrøk spelar gruppadansemusikk med ein type arrangering der trikset er å dele alle elementa i slåtten frå kvarandre og så distribuere dei utover heile bandet og setja dei saman att akkurat slik dei er spelt i arkivopptaket. Spørsmålet er då korleis dette vil høyres ut. Som eit orientalsk orkester? Som ein synth? Som ei einaste gedigen fele? Tida vil vise.

 

Rasmus Kjorstad, fele, langeleik, diverse
Astrid Garmo, fele, langeleik, diverse
Hans Kjorstad, fele, harmonium, diverse
Helga Myhr, hardingfele, diverse
Kenneth Lien, munnharpe, langeleik, diverse

 

DANSEFEST
Hått spiller tradisjonelle runddansslåtter som har vært spilt på hardingfele. Musikken skiller seg fra standard runddansslåtter i melodiganger, rytmefølelse og oppbygging. Slåttene tilhører en gammel og særegen type runddansslåtter fra den første tiden hvor europeisk impulser møtte de gamle norske bygdedansene og bygdespelemennene. Slåttene spilles i gammel spillestil, som minner om spillestilen til slåttemusikken i Norge, med en eldre tonalitetsfølelse, buestrøk og toneføring i melodiene.

 Hått startet opp i 1997 som en duo (Per Anders Buen Garnås og Nils Øyvind Bergset) men ble raskt utvidet med Anders Erik Røine. Gruppa deltok i begynnelsen på flere Landsfestivaler i gammeldansmusikk med gode resultater. Senere har det blitt mange oppdrag på konserter, dansearrangement og festivaler.

 Hått gav ut CD-produksjonen ”B-burger” i 2009 som oppnådde nominasjon til Folkelarmpris. De deltok også på CD-en W – Musikk av Hans W. Brimi i 2013.

 

Per Anders Buen Garnås - hardingfele
Nils Øyvind Bergset - trekkspel
Anders Erik Røine - gitar