En teaterkonsert med musikk fra teatrets produksjoner gjennom 40 år. Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš feiret i 2021 sitt 40-årsjubileum. I løpet av disse førti årene har det blitt komponert og produsert en stor mengde musikk til teatrets ulike produksjoner. Noe har blitt til samiske slagere og lever sitt eget liv fremdeles anno 2022, andre deler ligger lagret i teatrets store musikalske skattekiste. Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš ønsker med denne produksjonen å løfte frem en del av denne skattekisten og synliggjøre det fantastiske arbeidet komponister og musikere har lagt ned i forbindelse med alle våre forestillinger som en viktig del av samisk musikkhistorie.

Vokalister/Skuespillere: Mary Sarre, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Egil Keskitalo, Nils Henrik Buljo, Marte Fjellheim Sarre
Musikere: Roger Ludvigsen, Gjermund Silseth, Andreas Gundersen, Jonas Karlsen

Tekster: Rawdna Carita Eira
Instruktør: Rolf Degerlund
Musikalsk tilrettelegging: Roger Ludvigsen
Scenespråk: Nordsamisk. Tekstes til norsk.
Konserten varer i ca 60-70 min.