Instruktører:

Lur og bukkehorn: Bendik Smedåsgjelten Qvam / Eilif Gundersen 
Joik:  Kirsten Marit Olsen / Thorvald Hansen
Seljefløyte: Steinar Ofsdal
Langeleik: Magnhild Karsrud (barn og unge)/ Solveig Vatn Weisser (nybegynnere) / Gunnlaug Lien Myhr (voksne)
Munnharpe: Tom Willy Rustad (mesterklasse) / Bernhard Folkestad, Oddvin Horneland (nybegynnere) / Jon Bugge Mariussen (viderekommende)
Kveding: Camilla Granlien / Olaf Moen
Ideverksted med harpe og lyre: Stein Villa

PROGRAM

Fredag

Kl. 18.00  Klubbscenen: Kursåpning og registrering av kursdeltagere
Presentasjon av instruktører, sosialt samvær, åpen scene

Kl. 21.00 Hovedscenen:  O. M. Sandvik: 100 år etter 
Konsert med Camilla Granlien, Bjørn Sigurd Glorvigen, Vegar Vårdal, Tom Willy Rustad. Billetter kr. 100 for kursdeltagere.

Lørdag

Kl. 09.00 Registrering av kursdeltagere

Kl. 09.30 Hovedscenen: Fellessamling og orientering, informasjon om kursene

Kl. 10.00 Kurs

Kl. 12.00 Lunsj

Kl. 13.00 Hovedscenen: Musikkforedrag “Om instrumentenes dype røtter” ved musikkarkeolog Gjermund Kolltveit.

Kl. 13:45 Hovedscenen/Mesaninen:  Presentasjon av instrumentmakerne / Instrumentmarkedet åpner.

Kl. 14.30 Kurs                                                                                                        

Kl. 16.30 Middagspause 

Kl. 18.00 Klubbscenen: “Fyrispel” v/ Steinar Ofsdal (ikke inkludert i kurset)                                                                     

Kl. 20.00 Hovedscenen: Konsert og dansefest (inkludert i kurset)

Kl. 23.00 Klubbscenen: Tuvas blodklubb (ikke inkludert i kurset)

Tradisjonen tro blir det festkonsert med instruktører og andre i anledning Klangen før fela med påfølgende dansefest hvor vokal og gamle instrument er gjennomgangsmelodien. I 2020-versjonen er det Eilif Gundersen, Bendik Smedåsgjelten Qvam (lur/ bukkehorn), Tom Willy Rustad og Jon Bugge Mariussen (munnharpe), Stein Villa (harpe), Camilla Granlien (kveding), Kirsten Marit Olsen og Thorvald Hansen (joik), Solveig Vatn Weisser og Magnhild Karsrud (langeleik) og Steinar Ofsdal (seljefløyte) som står for festkonserten. Programleder for kvelden er Eli Storbekken

Etter konserten blir det dansefest til “Klangen før fela”!

Søndag

Kl. 10.00 Hovedscenen: "Frå note til framføring” ledet av Bjørn Sigurd Glorvigen 

Kl. 11.00 Kurs

Kl. 13.30 Hovedscenen:  Oppsummering og avslutning med kursinnslag

Det undervises på lurer og munnharper stemt i G

Lur- og bukkehornkurset krever grunnkunnskap, f.eks. som messingblåser på korpsnivå.

Munnharper og langeleiker kan lånes på forespørsel

Kurs i lyre og harpe er for alle nivåer. Det blir instruksjon og deling av kunnskap.

Barn under 12 år i følge med foreldre gratis.

Instrumentmarked: bukkehorn, lur, seljefløyte/fløyter, munnharpe. CD-salg og rekvisita.

www.kvedarforum.no     www.lurogbukkehorn.org     www.langeleikforum.no   www.juoigiidsearvi.no

www.munnharpe.no     www.riksscenen.no