Tre vakre vener er ei konsertforestilling som er bygd på folkesongar og personlege forteljingar rundt Margreta Opheim (Voss), Olav Fletre (Voss), og Ragnar Vigdal (Sogn). Desse tre flotte kvedarane er mine tre hovudkjelder og eg tilbrakte mykje tid saman med dei.
Ei soloforestilling med ei stemme som formidlar tre stemmer frå eldre tid med fargar frå vår notid.

Berit Opheim - vokal
Regi Leif Stinnerbom.