Hvem tilhører hva. Hvem kommer fra hvor. Hvilke referanser har vi til felles? Hva skiller oss?

I sin mest negative form skaper dette konflikt og avstand.
I sin mest positive form skaper dette nye verdensomspennende brobyggende språk og kulturer!

Gjennom tekst, musikk, bevegelse og assosiative rom, ønsker ”HYBRID” å gjøre en dypere undersøkelse av identitetskampen vi alle står i, om enn på ulike måter. Forestillingen ønsker å si noe om det å leve mellom grensene, om å kjempe for å utvide sitt eget mulighetsrom, og å finne fellesskap. Dette er en eksplosiv og sterkt visuell forestilling, som inviterer publikum rett inn i kjernen av letingen. Historiene våre krysser seg, genene våre blander seg, kommunikasjonsmetodene våre er mer komplekse. 

Noen vil si at vi er i stadig utvikling. Andre- at vi mister kjernen. Er det plass til flere stemmer? Kan vi blomstre som en ”Hybrid” form?

 

Regi/Koreografi: Belinda Braza
Regi/Koreografi assistent: Charlotte Korrell
Produsent: Belinda Braza &  Charlotte Korrell
Komponist: Peter Baden
Tekstforfatter: Oda Aunan, Belinda Braza, Charlotte Korrell
​Lys design/rom: Torkel Skjærven
Støttet av: Kulturrådet, Seanse, Kulturtanken
  

Oppdatert festivalprogram: Coda Dancefest 2023