Koreografene Katarina Skår Lisa og Otto Ramstad er invitert til å skape en todelt helaften på Riksscenen, der de tar for seg behovet – og omsorgen – for arv og landskap. Hele dagen presenteres i samarbeid med Oslo Internasjonale Teaterfestival,  der Riksscenen er produsent og visningsscene. Kunsthøgskolen i Oslo/avd Koreografi er samarbeidspartner for seminaret.

ARV OG LANDSKAP

Det er veldig få skrevne ord, og mange historier som er glemt. Men noen historier overlever, ført gjennom generasjoner og kropper. Dansekunstnerne Lisa og Ramstad har hatt behov for å gå ‘forbi’ de skriftlige historiene og inn i kulturarvens og landskapets fysiske natur. De har hatt behov for å forstå hva det er å ‘bo i en kropp’ på de stedene, på de steinene som har vært der gjennom historien. De går inn i sine egne historier og kommer ut med en moderne historiefortelling som metode. 

‘Gift of Stone’ av Katarinas Skår Lisa er et interdisiplinært kunstprosjekt skapt i et nært samarbeid med tre andre kunstnere, alle med samiske røtter; Ramona Salo Myrseth (tekstil- kles- og motedesigner), Johan Sara Jr. (komponist- og musiker : stemme, joik og lydopptak av landskap) og Torgrim Hermansen Halvari (fotograf). Prosjektet er en utvidet koreografisk undersøkelse av fysiske grenser, historier, opplevelser og spiritualitet i og med et landskap i Várjjat / Varanger, hvor den sjøsamiske kulturen står sentralt. 

‘Lineage’ av Otto Ramstad er en 'kunstnerisk slektsforskning': et kreativt samspill med den, for det meste, ukjente historien til Ramstads oldeforeldre som emigrerte fra Norge til Amerika. Prosjektet tar for seg et møte med det landet oldeforeldrene ble født i, og med hans norske forfedre som ble værende igjen i Norge. Ramstad ser på hvordan hans forfedres liv har vært for 100 år tilbake og hvordan deres levevilkår har blitt registrert. Komponist og elektroakustisk musikk Andrea Parkins.

Arbeidene Gift og Stone og Lineage ble utviklet til Lisa og Ramstad sine MA-eksamener i koreografi ved Kunsthøgskolen i Oslo, våren 2019.


Samtale

Denne dagen holder dansekunstkritiker Nayla Naoufal (FR /LI/CA) med Lisa og Ramstad en performativ samtale som belyser temaene i de ulike verkene Gift of Stone og Lineage. Dette vil foregå i forkant av forestillingene. Samtalen retter lys mot samspillet mellom tematikker som arv, landskap og kultur. Historier om den norsk-amerikanske utvandringen fra husmannsplasser, og historier om å vende tilbake til sjøsamiske røtter vil stå i fokus. Hvordan kan vi ta vare på våre kropper og dens historier gjennom kunstneriske og kroppslige praksiser? Hvordan kan vi bevare en arv eller være i stand til å videreformidle historier i en fortellertradisjon som ikke er nedskrevet? Hva gjør vi for vårt forhold til landskapet og hva gjør landskapet med oss? Samtalen vil bestå av diskusjon, workshop, performative handlinger og visning av videoverk. På den måten vil man gi publikum en inngang til å forstå tematikkene gjennom en fortellende og fysisk tilnærming. Mer info her: https://oitf.no/seminar-heritage-and-landscape/

 

Arv og landskap er støttet av Sametinget og Fond for utøvende kunstnere.

 

 

MOTESHOW - med samiske anerkjente motedesigner Ramona Salo Myrseth.

- et ‘annerledes moteshow’ med utstilling: New Collection Arctic summer". Sted: Black Box Teater/Oslo Internasjonale Teaterfestival (5. - 14. mars 2020). Tidspunkt kommer senere.

 

 

 Se Teaterfestivalens egne sider for oppdateringer og utfyllende informasjon:

https://oitf.no