Du sit på ein stein
Tittar du ned på foten din
ser du det du kjenner
Vatn som renn over vrista
Ein liten bekk, mykje rørsle

Høyrer du etter
Høyrer du suset av fleire bekkar som møtest
og samlar opp vatn som renn
Raskt og spennande
Så mjukt og varsamt
Over foten din

Men du må ikkje sjå etter
Må ikkje høyre etter
Må ikkje eingong kjenne etter


Ser du det som fer forbi deg?
Som inviterar på vegen
som inviterar til ei pause
inviterar til noko anna
Eller til akkurat det som er
Der du er

 

 

 

Anita Vika Langødegård – kunstnarisk ansvarleg, dans
Jan Beitohaugen Granli – hardingfele, munnharpe, dans
Mette Christine Pedersen – vokal, dans
Sigrid Stubsveen – vokal, fele, dans
Raisa Porsanger – kunstutstilling, scenografi
Torbjørn Langødegård – scenografi