Fremvisning av gyldig billettt til kveldens hovedkonsert, kan gi gratis inngang  til Fyrispel dersom det er ledig plasser.

Marit er frå Øystre Slidre i Valdres og ein av våre fremste tradisjonsberarar av den vokale songskatten i dalføret. I tillegg til å synge fantastisk, trakterer ho langeleik på høgt nivå og kombinerer også desse to uttrykka på meisterleg vis. Både stemma og langeleikspelet har me blitt kjend med gjennom dei fire platene til duoen Sudan Dudan og filmmusikken til Kristine Valdresdatter. Marit har også gjeve ut soloplata "tre ord te de" i 20013 og var medlem av vokalgruppa Dvergmål som gav ut to plater tidleg dette århundret.

 

Marit Karlberg - vokal, langeleik