Klangen Før Fela (KFF) I år kurses det i lur, munnharpe, langeleik, seljefløyte, harpe, bukkehorn, samt joik og kveding.

 

Instruktører:

 

Lur- og bukkehorn: Eilif Gundersen, Bendik Smedåsgjelten Qvam. (Lur stemt i G)

Kveding: Øyonn Groven Myhren, Lars Fivelstad Smaaberg.

Langeleik: Magnhild Karsrud, Solveig Vatn Weisser, Ingrid Lingaas Fossum.

Munnharpe: Bernhard Folkestad, Simen Roheim Iversen

Joik: Karen Anne Buljo, Ulla Pirttijärvi-Länsmann 

Harpe: Stein Villa. 

Seljefløyte: Silje Hegg (Seljefløyte i D. Fløyter kan kjøpes på kurset)

 

Medlemmer: kr. 550,- / ikke-medlem kr. 750,- / studenter kr. 450,- / barn under 12 år gratis, Lunsj og middag er ikke inkludert i prisen. (Med forbehold om programendringer).
Påmelding og informasjon:
www.deltager.no/event/kff2023

 

Fredag den 27.01 Klubbscenen

18.00: Velkomst, registrering, orientering, presentasjon av kursholdere og sosialt samvær! Programleder Ole Anton Berntsen
20.00: Hovedscenen. Konsert til Magnar Storbækkens minne - Klangen etter Magnar Bill. Kr. 100,- for kursdeltagere (ellers kr 250/200)

 

Lørdag den 28.01 Hovedscenen

09.00: Registrering av deltagere ved inngangen
09.30: Orientering- informasjon om seminaret!
10.00: Kurs
12.00: Lunsj
13.00: Kurs
16.00-18.00:  Instrumentmakertorg: Stein Villa, Sverre Jensen, Bodil Diesen, Simen Roheim Iversen, Oddrun Hegge, Sverre Heimdal
18.00: Middagspause
20.00: Konsert med joik, kveding, langeleik, harpe, seljefløyte, lur og bukkehorn! Etter pause svinger vi oss i dansen! Konsert og dans er åpen for alle! Gratis for kursdeltagere  (ellers Kr 180/150) Kjøp billett

 

Søndag den 29.01

10.00: Kurs
12.30: Fra note til framføring ved Bjørn Sigurd Glorvigen.
13.30-14.30: Oppsummering og avslutning!


 

Vil du lære seljefløytespill må du ha ei fløyte som er stemt i D.
(kan kjøpes på kurset for 500 kr).

På lurkurset spiller vi på lurer med G som grunntone.

Vi anbefaler på det sterkeste at du har en viss bakgrunn som messingblåser fra korps. Da behersker du allerede den leppevibrerte luren og bukkehornet og vil ha den store gleden av å lære melodier denne helgen.

Arrangører: Norsk Lur og Bukkehornlag, Norsk Kvedarforum, Norsk Langeleikforum, Norsk Munnharpeforum, Juoigiid Searvi i samarbeid med Riksscenen.
Støttet av Norsk Kulturråd, Oslo kommune, RFF

 

 

Dološ šuoŋat  27-29 ođđajagimánu 2023
Riikalávdi Ušllus 

 Kursa, čuojanasaidráhkadantoarga, logaldallamat ja konsearttat!  

Lágideaddjit: Norsk Lur og Bukkehornlag, Norsk Kvedarforum, Norsk Langeleikeforum, Norsk Munnharpeforum, Juoigiid Searvi ovttas bargguin Riikalávddiin. 

 

Bagadallit: 

Lur- og bukkehorn: Eilif Gundersen., Bendik Smedåsgjelten Qvam

Kveding: Øyonn Groven Myhren, Lars Fivelstad Smaaberg

Langeleik: Magnhild Karsrud, Solveig Vatn Weisser, Ingrid Lingaas Fossum 

Munnharpe: Bernhard Folkestad, Simen Roheim Iversen

Joik/luohti: Karen Anne Buljo, Ulla Pirttijärvi-Länsmann

 Harpe: Stein Villa. Seljefløyte: Silje Hegg

 

 

Bearjadaga 27.01

Kl. 18.00 Klubbscenen

Velkomst, registrering, orientering, presentasjon av kursholdere og sosialt samvær! 

Programleder Ole Anton Berntsen                    
 

 Kl. 20.00 Hovedscenen: «Klangen etter Magnar»- konsert til Magnar Storbækkens minne 
Bill. Kr. 250/200/ 100 for kursdeltagere 

Lávvordaga 28.01 Váldolávdi 

Kl. 09.00 Registrering av deltagere ved inngangen

Kl. 09.30 Orientering- informasjon om seminaret!

Kl. 10.00 Kurs

Kl. 12.00 Lunsj 

Kl. 13.00- 16.00 Kurs

Kl. 16.00-18.00 Instrumentmakertorg: Stein Villa, Sverre Jensen, Bodil Diesen,                      
Simen Roheim Iversen, Oddrun Hegge, Sverre Heimdal. 

kl. 18.00 Middagspause

kl. 20.00 Konsert med joik, kveding, langeleik, harpe, seljefløyte, lur og bukkehorn!

      « Mø gamle æ eldst» med Marit Steinsrud, Oddrun Hegge og Kari Steinsrud. 

       Etter en pause svinger vi oss i dansen! Kvelden er åpen for alle!

Nuvttá kursaoasseváldiide / Bill. 180 ru/150 

Sotnabeaivi 29.01

Kl. 10.00- 12.30 Kurs

Kl. 12.30-13.30 Fra note til framføring ved Bjørn Sigurd Glorvigen.

Kl. 13.30-14.30 Oppsummering og avslutning!