Folk Sessions Samisk presenterer under FolkeLarm prosjekter med 3 fremadstormende artister.

Viktor Bomstad fra Storfjord/Omasvuotna i Nord-Troms har sin bakgrunn fra Norges Musikkhøgskole hvor han avslutter sin Bachelor i Jazzgitar våren 2018. Han har arbeidet med en rekke egne prosjekter, i tillegg til å spille med flere allerede etablerte artister.Til høsten skal han ta fatt på sin master i utøvende jazzgitar ved NMH hvor bl.a. samisk tradisjonsmusikk skal settes i sammenheng med et moderne jazzuttrykk.

Kajsa Balto er født og oppvokst i Oslo, med samisk far fra Finnmark og mor fra Oppland. Hun har vokst opp med joik og samisk musikk på ene siden av familien, og gammaldans og folkeviser på den andre. I september 2017 slapp Kajsa Balto sitt første album ”Sámi sohka” (”samisk slekt”). På Riksscenen høsten 2018 vil Kajsa fortsette å eksperimentere med sitt musikalske uttrykk. Med forankring i folkemusikken forsøker hun å balansere to ulike kulturelle identiteter ved å forene ulike stiler på sitt eget vis.

Emma Eliane Oskal Valkeapää kommer fra Kautokeino og var sist på Riksscenen som artist på Samisk Festkonsert i februar. Emma Eliane debuterte i 2016 med egne sanger på albumet ”Dovddut eai gielis” og vil under Folk Session begynne arbeidet med nytt materiale.

"Folk Session Samisk blir ledet av musiker og komponist Georg Buljo og deltakerne vil benytte mentorer som Johan Anders Bær, Ulla Pirttijarvvi, Niko Valkeapää og Ola Graff".

Riksscenen ønsker å være et faglig senter for utøvere der nye tanker og muligheter kollektivt klekkes ut og utforskes. Siden 2014 har Riksscenen realisert ambisjonen om å være en arena for scenisk kompetanseutvikling gjennom en serie samlinger under vignetten Folk Sessions. Konseptet har primært fokus på utøvere i etableringsfasen som med god hjelp av erfarne artister utforsker profesjonaliseringen av dette feltet.