Luohteárdna er en forestilling som bringer sammen en trommeslager og en båndspiller. Inne i båndspilleren finnes det skatter av joiker, som besitter en kraft som skaper fortellinger, bilder og animasjoner. Disse tar oss med på en reise gjennom landskap, årstider, og møter med dyr og mennesker. På reisen møter vi kalven, simla og flokken. Vi løper vekk fra ulvene, møter bjørnen, og hører joikene av stedene vi besøker underveis.
Alt dette formidles med Jakop Janssønn alene på scenen, akkompagnert av lydbilder i surround, illustrasjoner fra Inga-Wiktoria Påve, samt videodesign og animasjoner.

 

 

Jakop Janssønn - komponist/arrangør og slagverk

Joikeopptak - Marja Mortensson, Ante Mihkkal Gaup, Anders P Bongo, John André Eira, John Mathis Utsi, Jörgen Stenberg, Cecilia Persson, Kajsa Balto, Lavre Johan Eira, Niillas Holmberg og Ásllaga Ánte

Inga-Wiktoria Påve - illlustrasjoner
Peter Knudsen - videodesign
Ingo Rau - lyddesign


 

 

Leatgo gullan luođi ártnaid birra? Leatgo oaidnán mo dat čuovgá ja makkár muitalusaid ráhkada?

Luohteárdna lea čájálmas mii ovttastahttá rumbbostalli ja báddenmašiinna. Báddenmašiinnas leat luođit, ja luđiin lea fápmu ráhkadit muitalusaid, govvosiid ja animašuvnnaid. Daid bokte mii jođašit eanadagaid ja jahkodagaid čađa, ja deaivvadit elliiguin ja olbmuiguin.

Mátkkis mii deaivvadit misiin, áldduin ja ealuin. Mii báhtarit eret gumppes, mii lahkonit guvžii ja beassat gullat luđiid mat gullet báikkiide maid galledit. Jakop Janssønn gaskkusta gehččiide buot dáid govvádusaid. Veahkkin sus leat Inga-Wiktoria Påve illustrašuvnnat, surround-jietnagovvádusat, videodesigna ja animašuvnnat.

Čájálmas lea erenoamážit oaivvilduvvon sámi mánáide, muhto lea rabas buohkaide. Čájálmas bistá sullii diimmobeali.

 

Jakop Janssønn - šuokŋadahkki/heivehalli ja rumbbostalli

Luohtebáddemiin gullat - Marja Mortensson, Ánte Mihkkal Gaup, Anders P Bongo, John André Eira, John Mathis Utsi, Jörgen Stenberg, Cecilia Persson, Kajsa Balto, Lávre Johan Eira, Niillas Holmberg ja Ásllaga Ánte
Inga-Wiktoria Påve - Illustrašuvnnat
Peter Knudsen - Videodesigna
Ingo Rau - Jietnadesigna