Styret

 

Lubna Jaffery, leder
Solbjørg Tveiten, nestleder
Henrik Nordtun Gjertsen, styremedlem
Karoline Trollvik, styremedlem
Asgaut Bakken, ansattes representant
Jon Bugge Mariussen, (NoDas representant)
Muni Kwarasey, 1. vara
Karen Anne Buljo, 2. vara
Audun Grüner Hegge, 3. vara
Personlig vara for Jon Bugge Mariussen: Sivert Holmen (Creo)