Når ord ikke strekker til, da tar joiken over.

Joik er en av Nord-Europas eldste musikkformer. Gitt av mennesker til mennesker i mange tusen år, og en mytisk gave fra Solas datter til samene som en måte å temme villreinen på.. Et musikalsk identitetsmerke. En signatur. En present fra en mor til en datter, fra en bestefar til et barnebarn. Fra en mann til en kvinne. En måte å minnes. En måte å hente mot på. Et våpen. En måte å være nær hverandre, også når man ikke er det fysisk.

I denne konsertforestillingen gjør Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš et dypdykk inn i joikens historie og funksjon gjennom tidene. Vi møter den nære, personlige joiken gitt fra ett menneske til et annet. Vi møter joikelyrikken som slo igjennom og inspirerte Europas diktere på slutten av 1600-tallet, og vi gjør en musikalsk reise i tid og rom, rundt hele Sápmi - fra jaktritualer for 6000 år siden frem til vår egen tid.

 

Teavsttat/Tekster: Rawdna Carita Eira, Harald Gaski
Koreográfa/Koreograf: Marte Fjellheim Sarre
Bagadalli/Regissør: Rolf Degerlund
Neavttárat ja juoigit/Skuespillere og joikere: Mary Sarre, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Nils Henrik Buljo, Egil Keskitalo
Čuojaheaddjit/Musikere: Roger Ludvigsen, Svein Schultz, Jakop Janssønn
Jietna ja Čuovga/Lyd og Lys: Olav Johan Eira, Sami Kultima


Tekstene formidles både på samisk og norsk.

 

www.beaivvas.no