Gunhild har studier fra KHIO / Statens balletthøgskole i Oslo, den internasjonale teaterskolen Jacques Lecoq i Paris, samt studier i teatervitenskap ved UiO og musikk ved konservatoriet i Toulouse i Frankrike. I 1997 etablerte hun Company B Valiente og har der produsert en rekke forestillinger som har turnert internasjonalt og nasjonalt. 

Gunhild har gjennom flere år mottatt Statens kunstnerstipend og utforsket konseptet koreografi-konserter, hvor hun ser etter et samspill som utfordrer grensene mellom dans, musikk, koreografi og komposisjon. Prosjektene har blitt til i samarbeid med en lang rekke musikere og dansere, samt Rikskonsertene, Festspillene i Nord-Norge, Nordland Musikkfestuke, CODA/Oslo internasjonal dansefestival, Den Norske Opera og Ballettlaboratoriet, Bærum kulturhus m.m. Gunhild underviser også i koreografi og komposisjon i rom. 

Vi gleder oss til å se hva Gunhild kan bringe til oss!