Lyra har akkompagnert folkesang i Norge siden middelalderen. De siste åra har flere av våre dyktige folkesangere tatt lyra i bruk og lyden av den norske Kraviklyra har blitt internasjonalt kjent gjennom bandet Vardruna og tv-serien Vikings. Denne lørdagen lar vi tre nestorer på feltet, Stein Villa, Sverre Jensen og Sverre Heimdal møte utøvere og lyreentusiaster for å dele av sin kunnskap. Det blir foredrag om instrumentets røtter og vandring mot nord, historisk bruk, repertoar og spilleteknikker. Vi legger til rette for at utøvere kan dele med hverandre, de som vil kan få prøve ulike instrument og så rigger vi til et lite verksted for å vise fram arbeidstegninger og forskjellige deler av byggeprosessen.

 

11.00- 12.30
 Lyra i folkemusikken, foredrag med Stein Villa, Sverre Jensen og Sverre Heimdal

 

13.00- 16.00
Instrumentverksted med Stein Villa, Sverre Jensen og Sverre Heimdal