Lege Heszlein-Lossius var ved nyttår frivillig i den mest lukkede og overfylte flyktningleiren i Hellas, Moria på Lesvos. Hun publiserte et Facebook-innlegg om forholdende i leiren, formet som et åpent brev til Norges statsminister. Innlegget ble delt og spredd i stor skala i Norge. Dette startet en kjedereaksjon der ulike historier om hva som foregikk i leiren begynte å kjempe mot hverandre.
I denne samtalen på scenekanten forsøker festivalleder Aslak Moe sammen med Heszlein-Lossius å forstå denne konkurransen mellom forskjellige narrativer.

Hvordan dannes de historiene som vi baserer vår forståelse av flyktningkrisen på?