Bli med på en musikk- og fortellerforestilling som bygger på samiske eventyr om Saajve-verdenen og Bjørnemannen. Vi inviterer publikum med på en 45 minutters reise ut på vidda, inn i frodige skoger og buldrende fosser, og ned i underverdenen, som er en sentral i samisk kultur. Forestillingen består av like deler musikk og fortelling, er omsluttet av en stemningsskapende scenografi, og har overraskelsesmomenter som figurer og skyggespill.

Med forestillingen undersøker vi de usynlige grensene som finnes mellom mennesker, dyr og andre vesener, og mellom vår verdenen og andre verdener vi ikke råder over. Fortellingene tydeliggjør de gjensidige båndene mellom mennesker og dyr, og viser at avhengigheten går begge veier. Vi utforsker fysiske grenser som hud, tøy og jordskorpe, og usynlige grenser som artsavgrensninger og intimsoner. Målet med forestillingen er å være med på å dekonstruere det antroposentriske verdensbilde i lys av en samisk kulturforståelse. Vi ønsker å fremme et økosentrisk syn der vi tar utgangspunkt i at naturen har en verdi i seg selv, og derfor ikke trenger å referere til mennesket.


Torgeir Vassvik er en samisk musiker og komponist som kombinerer den kystsámiske joiken med tradisjonelle instrumenter - en lykkelig kombinasjon av elementer fra øst og vest.  Vassvik turnérer med sin musikk over hele verden og har skrevet musikk til film, og til danseforestillinger. I tillegg har han vært med på scenen i en rekke teater- og fortellerforestillinger som Nok en Same, LakseEventyr og Frikars forestilling Leahkit.

Ellen Jerstad arbeider både som forteller og instruktør. I sitt arbeid som forteller har hun utviklet et repertoar med fortellinger fra hele verden. Hun er utdannet teaterinstruktør og har satt opp flere forestillinger med Øyteateret, blant annet Alyona og bror Ivan og Dit du kom fra. Hun har spesiell kompetanse på figurteater og fysisk teater gjennom sin utdanning fra Teaterhøyskolen i Tsjekkia og Skottland. Takk til Kristin Bjørn, Leif Stinnerbom og Ole Johan Skjelbred fra Dramatikkens hus for dramaturgiske innspill. Samt Tormod Lindgren for innspill på figurtekniske spørsmål.

Torgeir Vassvik – komponist, utøver, Ellen Jerstad – instruktør, forteller, Andrea Skotland – produsent, Rosie Whiting – design
 

Usynlige Grenser er produsert av Øyteateret
Støttet av  Spenn.no, Oslo kommune og Dramatikkens hus