Technical (Oppdatert januar 2019, PDF, 670 Kb)

Plan og snitt  (PDF, 2.3 Mb)

Lysrigg (PDF, 351 Kb)