Sigrid Randers-Pehrson fascinasjon for folkelig sang er blitt del av et langt identitetsprosjekt, der hun ønsker å finne lyden av nord i tonalitet, stemmebruk, klang og repertoar.

Sigrid er utøver og underviser i folkesang, men har også tatt en lengre sangutdanning innen Complete Vocal Technique (CVT). Hun studerte på Høgskolen i Telemark og Ole Bull Akademiet på Voss, og det var Sondre Bratland som var hennes hovedlærer begge steder. Nå jobber hun mest som aktiv utøver, men dirigerer også kor.

 

Sigrid Randers-Pehrson –  kveding