I denne konserten får du møte Norges nye mester på de indiske trommene tablas. Når Sanskriti spiller, danser fingrene over de små trommene i full fart og lager mange fine rytmer - nesten som et helt orkester. Den som lytter godt, kan høre tablaens stemme synge og fortelle historier. Kanskje hører du en hemmelighet?

Sanskriti kommer fra Nepal og spiller tablas, og Erlend kommer fra Norge og spiller saksofon og kontrabass. I denne interaktive forestillingen får du synge, danse og spille på tablas sammen med dem. Forestillingen er produsert som et verksted til Barnas verdensdager, i samarbeid med Oslo World.

Sanskriti Shrestha – tablas
Erlend Albertsen – kontrabass og saksofon