Russlands invasjon har satt fremtiden til Europa på spill. De sivile ødeleggelsene i Ukraina er enorme, og uskyldige bøter med livet for storpolitikk. Mennesker flykter fra hjemmene sine og ingen vet om de kan vende tilbake. Vi står solidarisk med befolkningen i det invaderte Ukraina og kjenner særlig uro for våre kollegaer der og i Russland. De modige stemmene som har reist seg mot krigen trenger nå vår uforbeholdne støtte.

I dag og gjennom helgen lyssettes Riksscenens fasade i blått og gult, sammen med en rekke andre kulturinstitusjoner. Med denne markeringen viser vi vår samlede solidaritet. Med den vil vi minne om hvor viktig det er å verne om demokratiet. Vår støtte blir videreført i arbeid med europeiske søsterorganisasjoner.

Lørdag 5. mars og søndag 6. mars: Konserter med Huun-Huur-Tu til nødhjelp i Ukraina

Helgens konserter med det tuvanske ensemblet Huun-Huur-Tu vil bli gjennomført som del av vår markering, og overskuddet fra konsertene vil bli donert til Flyktningehjelpen som nå gir akutt nødhjelp til det ukrainske folk. Den selvstendige delrepublikken Tuva i det sørlige Sibir er en del av den russiske føderasjonen men har egen nasjonalforsamling, grunnlov og president. Huun- Huur-Tu tilhører det nomadiske tuvanske folket, de uttrykker at de tar avstand fra krig og at de aldri har mottatt støtte fra russiske myndigheter. 

I protest mot det russiske regimets angrep på et fritt og uavhengig Ukraina, stiller Riksscenen oss bak NTOs prinsipper for bruk av boikott:

 

PRINSIPPER FOR BRUK AV BOIKOTT VED SCENEKUNST- OG ORKESTERVIRKSOMHETENE:

Et fritt kunst- og kulturliv er sammen med fri presse og frie valg grunnstener i demokratiet.

  1. Ved bruk av boikott (kansellering, utestengelse) skal vi alltid vurdere om boikotten rammer Russlands regime, dvs. de som er ansvarlige for brudd på folkeretten og som står bak invasjonen av en fri og uavhengig nasjon.

 

  1. Alt samarbeid, både av kunstnerisk og finansiell karakter, med statsfinansierte russiske kunst- og kulturinstitusjoner fryses eller avvikles. Vi ønsker ikke å gi det russiske regimet anledning til å bruke kunst og kultur til å legitimere deres ulovlige handlinger.

 

  1. Vi tar ikke til orde for boikott av enkeltkunstnere som livnærer seg av sitt kunstneriske virke uavhengig av den russiske stat, så lenge utøveren ikke aktivt representerer Russland eller russiske interesser.

 

  1. Kunst- og kulturfeltet forvalter en stor kanon av historiske verker skapt i eller rundt Russland, være seg musikk, scenekunst, litteratur, billedkunst etc. Vi anbefaler ikke boikott av denne kulturarven, på samme måte som vi heller ikke boikotter andre historiske verk skapt av kunstnere som har levd i andre land i en annen tid. Vi anbefaler likevel at nåtidens situasjon i Russland og Ukraina bør adresseres i kommunikasjon med publikum.

 

  1. Vi uttrykker vår støtte til de russiske kunstnere og ledere av kulturinstitusjoner som våger å vise sin avsky og tar avstand til Putin-regimets overgrep på Ukraina.

Les mer her.