På bakgrunn av den pågående virussituasjonen og de pålegg og anbefalinger som er gitt fra det offentlige, har styret i Musikkfest Oslo vedtatt å utsette årets arrangement til lørdag 29. august.