I 2020 gav Mads Erik Odde ut albumet "Logne slåttar", med tradisjonelle slåttar frå Nord-Gudbrandsdalen og eigenkomponert stoff arrangert for trekkspel. Han fekk både spelemannpris og folkelarmpris for utgjevinga, og på konserten vil Odde spele logne slåttar frå denne plata. 

Mads Erik Odde er musikar og musikkpedagog fra Garmo, og er en av dei fremste utøvaren i landet på sitt instrument. Han er svært aktiv som konsertmusikar, dansespelemann og instruktør, og er blant anna medlem i konstellasjonar som Lendmenn, FIRO og Gjevre, Odde & Vårdal. Mads Erik har utdanning fra folkemusikklina på Vinstra og Norges musikkhøgskule, der han fullførte mastergraden i 2017. 

 

Mads Erik Odde – trekkspel